Bestyrelsens mål og værdier

Bestyrelsen overordnede mål er at vores børn skal have en hverdag som er tryg og stabil, men også udviklende og lærerig.

Vi tror på dette sker gennem nogle gode fysiske rammer, en stabil, motiveret og kvalificeret personalegruppe, hvor arbejdsmiljø lægger os meget på sinde.

Vi mener, at samarbejde med forældrene er meget vigtigt for, at få børnenes hverdag til at fungere bedst muligt.

Vi ønsker, at skabe den bedst mulige børnehave indenfor de rammer vi arbejder under.