Forretningsorden

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

 • 3 vælges af og blandt forældrene.
 • Menighedsrådet i Faxe udpeger 1 medlem.
 • Sognepræsten i Faxe er fast medlem.
 • Lederen af Børnehaven
 • En medarbejderræpræsentant  har ret men ikke pligt til at lade sig repræsentere på bestyrelsesmøderne.

  De 3 suppleanter opfordres til at deltage i alle bestyrelsesmøder.

  Der afholdes valg på generalforsamling i augsut/september. Valgperioden er på 2 år. Der vælges medlemmer forskudt, således at der aldrig sker fuldstændig udskiftning ved nyvalg.

  Forældrebestyrelsen holder 4-6 møder om året i børnehaven.